[zaloguj się]

GĘSTWINA (2) sb f

Fleksja

L sg gęstwinie (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Zarośla, krzaki; gałęzie, korona drzewa (2): FalZioł I V 28c; Y podniosł Abráhám ocży ſwe/ y vyrzał áno báran ná zádzie vwiąsł w gęſtwinie [in perplexitate] zá rogiſwe BudBib Gen 22/13.

Cf GĄSZCZ, GĘSTWA

AL