[zaloguj się]

GĘŚCIĆ (5) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 gęszczę
3 gęści

praes 1 sg gęszczę (2).3 sg gęści (3).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Czynić gęstszym, zagęszczać; spissare Mącz; exspissare Calep (5): Spisso, Gęſzczę/ gęſto á miąſzo czinię. Mącz 409b; Calep 394a.

gęścić co (3): bowiem iakmiarz [...] włoſy na głowie padaiącze zadzierżawa y gęſci ie/ gdy głowę tą wodką przemyieſz. FalZioł II 10d; źiemiá podług gęſtośći ſwéy/ gęśći ſwą wilgość á cżyni ią śliſką SienLek Vv, 24v.

Formacje współrdzenne cf GĘSTNĄĆ.

Cf GĄSZCZENIE

AL