[zaloguj się]

GODŁO (5) sb n

Oba o prawdopodobnie jasne (tak Cn).

Fleksja
sg
N godło
G godła
A godło

sg N godło (1).G godła (1).A godło (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Znak umówiony, hasło; condictum militare, signum, symbolum, tessera Cn (3):
Zwrot: »godło dawać« [szyk zmienny] (2): trąbili w trąby ktoremi godło dawano [exclamaverunt tubis signorum Vulg] BibRadz 1.Mach 4/40; KlonWor 28.
W przen (1): Gdźie máło dba o mężá niepewna Goſpodze. Gdźie dygi máią mieyſce/ nieprzyſtoyne godło: Iuż ſię tám będzie Pánu według myśli wiodło. KlonWor 58.
2. Wróżba, prognoza (2): gdy widział iſz ſię boćiani z miáſtá y zdziećmi ſwymi w pole prowadzili: wziąwſzy z tákiego godłá potuchę/ mocną ręką Aquiliiey dobył. SkarŻyw 317, 317 marg.

Synonimy: 1. hasło, znak.

KW