[zaloguj się]

GORECZKA (4) sb f

goreczka (3), gureczka (4); goreczka Mącz (2), SienLek; gureczka Murm.

o pochylone, e oraz a jasne.

Fleksja
sg
N góreczka
A góreczkę

sg N góreczka (3).A góreczkę (1).

stp brak, Cn s.v. gorka, Linde XVII w.

Dem. odgorka:
1. Mała góra; tumulus Murm; colliculus, grumulus Mącz; monticulus, verrucula collis Cn (3): Tumulus. Ein hubel, Gureczká. Murm 21; Mącz 59c, 150a.
2. Garbek, wypukłość (1): Miewa téż kóń ochfátné trzy prążki ná nośie/ wthéy śrzedniéy námácawſzy goreczkę przekol ią puſzczádłem á day krwi iść. SienLek 168v.

Synonim: 1. pagoreczek.

Cf GORKA

MM