[zaloguj się]

GORSZĄCY (8) part praes act

o prawdopodobnie jasne (tak w gorszyć).

Fleksja
sg
mN nNgorsząc(e)
Dgorsząc(e)mu D
pl
G gorszących

sg m D gorsząc(e)mu (1).n N gorsząc(e) (2).pl G gorszących (5).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. gorszyć się.

Dający zły przykład, demoralizujący; mali exempli Cn (8): [obrzezować winnichmy ] vſzy áby proznośći ſłow nie potrżebnych y gorſzących nie ſłucháiąc ſwobodnymi ná ſłowá Bożego przyięćie zoſtawali SkarŻyw 3; Oko nas gorſzące ma być wyrwáne. WujNT Aaaaaa3, 155.
a. W funkcji rzeczownika; mali exempli homo, diri auctor exempli Cn (5): Zgorſzenia być muſzą: ále biádá gorſzącemu. WujNT Luc 17 arg; Gorſzących ſkaránie. [...] Gorſzących nas oddalenie. WujNT Yyyyy3v [idem] 76 marg [2 r.].

Cf GORSZYĆ

ZCh