[zaloguj się]

1. GRABINA (4) sb f

gra-; -na (2) Murm, SkarŻyw, -nå (1) BielKron.

Fleksja

N sg grabina (4).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Żona hrabiego (4): Murm 175; Comes, grabya; comes, socius, grabya, grabyna BartBydg 31b; BielKron 177v; Dla ktorey teſz Grábiná Olimpia/ która iey byłá mámką/ tenże zakon ná ſię wzięłá. SkarŻyw 159.

Cf BURGRABINA, [GREWINA], [GROFINA]

AL