[zaloguj się]

2. [GRABINA sb f

Teksty nie oznaczają å; oba a jasne (tak Cn).

Fleksja
sg
N grabina
G grabiny
A grabinę
I grabiną

sg N grabina.G grabiny.A grabinę.I grabiną.

stp notuje, Cn s.v. grab, Linde XVIII w.

bot. Carpinus Betulus L. (Rost: grab); drzewo grabu; tu coll.; carpinus, ornus Cn: LustrKrak 100; Jest ku Bolemowu puszcza wielka [...]; jest sośnina wielka, barci niemało, dębina wielką, jesienina, grabina, lipina, brześcina, olszyna, brzezina i inszego wszelakiego drzewa dosyć LustrRaw 70, 42, 146; także in silvis dictis Lenywa często wrywając się, dębinę i grabinę wyrębuje. LustrSand 75.

Cf GRAB]]

KW