[zaloguj się]

GRAB (4) sb m

Prawdopodobnie gråb (tak Cn); grab- (tak w warunkach braku wzdłużenia zastępczego).

Fleksja
sg
N gråb
G grabu
V grabie

sg N gråb (2).G grabu (1).V grabie (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

bot. Carpinus Betulus L. (Rost); drzewo z rodziny brzozowatych; carpinus, ornus BartBydg, Cn; carpentus BartBydg (4): Carpentus ‒ carpinus, grab BartBydg 23b, 103b; y doſtacz klyonu, grabu, a wyązu y dacz theſz oſwyączicz LibMal 1544/84v, 1544/84v.

Cf 2. [GRABINA]

AL