[zaloguj się]

GRABARKA (6) sb f

Fleksja

G sg grabarki (6).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z tych samych przykładów) ‒ XVII(XVIII) w.

1. Kopanie ziemi, praca przy robotach ziemnych; ars fossoris, opera Cn (5): BielKom A4; Ná oſtátek nas máią/ za pracżki/ kuchárki/ Dobrze że nam nie każą/ robić do grábárki. BielSat [I4]v [idem] BielSjem 14; Ná drugie Burmiſtrzoſtwá włożono Sżárwárki; Miáſto rządow/ y ſądow/ pilnuią grábárki KlonWor 15, 30.
2. Może żona grabarza (1): Item koſchulyą vkradl weznywa Jurkowy Grabarzewy na boru v Grabarky LibMal 1548/138.

Synonimy: 1. kopanie, kopanina.

Cf GRABARSTWO

AL