[zaloguj się]

KOPANINA (9) sb f

o oraz oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N kopanina
A kopaniny
L kopaninåch

sg N kopanina (5).pl A kopaniny (1).L kopaninåch (3).

stp notuje, Cn s.v. dłubanina, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

1. Wykonywanie zagłębień w ziemi; praca przy robotach ziemnych; fossio Mącz (3): Mącz 132c; Pieſza robotá ma bydź we złą drogę/ w niepogody: [...] kopániná/ grodza/ gárdliny wiązánie/ drew rąbánie GostGosp 76.
W przen (1): tedy iużeż też cżás ieſt / áby ſię kopániná do właſnego fundámentu zácżęłá. CzechEp 223.
2. Dół, jama, zagłębienie w ziemi; fossura Calep (5): Fossura – Kopamna [!]. Calep 426b.
a. Szyb kopalniany, kopalnia (4): Stibium, [...] Biały kámień w kopáninách śrebrnych bywa naydowan Mącz 415b.

kopanina czego (2): Sandaracha, [...] Czerwona zwłaſzczá fárbá w górách á przikopáninách złota y śrebrna bywa naydowána. Mącz 367a, 393a.

Wyrażenie: »kopanina gory« (1): Plumbago, Szibá/ Kopániná góry gdźie ołów weſpołek s śrebrem kopáyą. Mącz 306c.
Szereg: »szyba, (a) kopanina« (2): Sil, Nieyáko żołta kliyowáta ziemiá/ która bywa w ſzibách á w kopáninách złotá y śrebrá naydowána. Mącz 393a, 306c.
3. Karczowisko wzięte pod uprawę (1): yako my thi kopanyny zamyedzamy zatrzimaly zoyczi nasemy daley trzech hy trzidziesczi lath vpokoyv thako my bog pomosch ZapWar 1540 nr 2509.

Synonimy: 1. grabarka, grabarstwo, rycie; 2. doł, dziura, gruba, jama, jaskinia, row; a. doł, gora, gruba, szyba, żupa.

Cf [KOPANICA], KOPANIE, [KOPANISKO]

ZZa