[zaloguj się]

GRABARSTWO (2) sb n

Oba a oraz o jasne.

Fleksja
sg
N grabarstwo
I grabarstw(e)m

sg N grabarstwo (1).I grabarstw(e)m (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Praca przy kopaniu ziemi; fossio Mącz (2): Fossio, Kopániná/ Grábárſtwo Mącz 132c; Piscinarius, Który ma chuć ku kopániu ſadzáwek/ Rad ſie z grábárſtwem obchodźi. Mącz 301a.

Synonimy: kopanie, kopanina.

Cf GRABARKA

AL