[zaloguj się]

[GWARECKI ai

Fleksja

G pl gwareckich.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odgwarek” ‘górnik, pracownik kopalni: na sprawę od każdych niecek gwareckich KJM gr 1. LustrKrak 52.]

KW