[zaloguj się]

GWIZDANIE (3) sb n

a jasne, e pochylone.

Fleksja
sg
N gwizdanié
G gwizdaniå
L gwizdaniu

sg N gwizdanié (1).G gwizdaniå (1).L gwizdaniu (1).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Wydawanie gwizdu, świstu; sibilus Calep, Cn; poppyzmus, sibilum Cn (3): Calep 976b; Cudzoźiemcy/ pácholętá/ pácholikowie/ y inne lekkié oſoby [...]/ áby ſie ſpokoynie bez wſzelákiego wałánia huczenia/ gwizdánia záchowáli: á zwłaſczá przy ſłuchániu Poſłów Pánów poſtronnych SarnStat 16.
Szereg: »gwizdanie i śpiewanie« (1): Rad ſie w gwizdaniu y w ſpiewaniu kocha/ á przeto go [jelenia] tym rychley zabije gdy ieden ſpiewa á drugi nań ſtogi. FalZioł IV 8c.

Synonim: kszykanie.

Cf GWIZDAĆ

ZZa