[zaloguj się]
GWIŹDŹ   stp; Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.