[zaloguj się]

2. HUJ (1) sb m

Fleksja

I pl hujami.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Krzykacz, zabijaka, awanturnik:
Szereg: »huje a wykrzyki«: Woli ſobye drugi ſthan ſwoy á záwołánye huyámi á wykrzykámi by zábiyakámi grodzić/ niż ludźmi godnemi á porządnemi GliczKsiąż M8.

Synonim: wykrzyk.

KN