[zaloguj się]

1. HUJ (1) int

stp, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w.

Okrzyk zachęcający do skoku; hop:
Przysłowie: Darmo Czarcze z Piſma kręcziſs Niemow Hui az przod przeſkocziſs RejKup aa5.

Synonim: hup.

KN