[zaloguj się]

HYJADY (3) sb f pl t

Oba a jasne.

Fleksja
pl
N Hyjady
inne pl N (lat.) - Hyjades

N Hyjady (2).(lat.) N Hyjades (1).

stp, Cn, Linde brak.

Grupa gwiazd w konstelacji Byka, w którą Słońce wstępuje około połowy maja; pojawienie się ich zapowiada porę deszczową (z grec. ῾Υαδες ‘deszczowe’) [Hyadesseptem, filiae Athlantis et septem stellae in capite Taurisiedḿ gwiazd na czele Bykowym znamienia niebieskiego Mącz 159d; dzdżownice, gwiazdyhyades Cn] (3): V Nóg Woźniczych vyźrzyſz poklękłégo wołá: Iego znáki/ żywému podobné ſą zgołá. [...] W czele [konstelacji Byka] świécą Hiády (my zowiem dżdżownice) KochPhaen 7.
Przen: Deszcz, słota, pora deszczowa (2):
Wyrażenia: »pluskotne Hyjades« (1): Iuż ſię dżdżáwego nie boy Orioná. Niech ćie [flisie] nie trwożą pluſkotne Hyades Ani Pleiades. KlonFlis B3v.

»smutne Hyjady« (1): Ze ty przedni Krol [= Stefan Batory]/ Hetman/ Rycerz/ pieſzy/ konny/ [...] Ty poſtronne w przod widźiſz y domowe zdrády/ Twym przykładem wytrwáne y ſmutne Hyády/ Y głod/ y bezſen SzarzRyt C3.

Szereg: »Hyjades ani Plejades« (1): KlonFlis B3v cf »pluskotne Hyjades«.

Synonim: Dżdżewnice.

KN