[zaloguj się]

IGIELNIK (1) sb m

Fleksja

N sg igielnik.

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.; poza tym XVIII w. w innym znaczeniu.

Rzemieśnik wyrabiający igły, szpilki, haftki: Acufex, gygyelnyk BartBydg 4b.

Cf [IGLARZ]

IM