[zaloguj się]

IMBIROWY (5) ai

imbirowy (4), imbierowy (1), FalZioł (4 : 1).

o jasne; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
mNimbirowy
Gimbirow(e)go
Iimbirowym

sg m N imbirowy (2).G imbirow(e)go (1).I imbirowym (2).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odimbir” ‘ostra, aromatyczna, korzenna przyprawa (5):
Wyrażenie: »proch imbirowy« [szyk 4 : 1] (5): vcżiń płokanie vſt [na bolący ząb] ſprochu korzenia gorcżycż- nego/ s prochu pirotrowego/ imbirowego FalZioł I 124d; Też proch Imbirowy z Figami zmieſzany, á vtłucżony w możdżerzu/ Ieſt też vżitecżny naprzeciwko tymże [...] chorobam [ciężkości piersi i kaszlowi]. FalZioł III 12c, I 66d, 93d, III 12c.

IM