[zaloguj się]

INERCYJA (1) sb f

Fleksja

I sg in(e)rcyją.

stp, Cn, Linde brak.

Opieszałość, bezczynność; nieumiejętność [inertianieumiejętność, prostota Mącz 17a; – nieumiejętność, lenistwo Calep; ‒ gnuśność, lenistwo, nieumiejętność, nierobotnośćinertia (laboris) Cn]:
Szereg: »inercyja albo pigrycyja«: mniema ze się to iego inertią albo Pigrycyą sine id timiditatem fieri credat dzieie ActReg 15.

IM