[zaloguj się]

JASNOBRWI (1) ai

Fleksja

N pl m pers jasnobrwi.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający jasne brwi; tu przen: pogodny, beztroski: Iam [cnota] ieſt śrzodek y miárá w drodze k wſzelkiey rzecży [...] Ktorą Wniebonikli ſtarcy przed láty deptáli A w mlekopłynne rzeki iáſnobrwi wglądáli. RybGęśli C2v.

LW