[zaloguj się]

JASNOBRUNATNY (2) ai

jasnobrunatny (1), jasnobronatny (1); jasnobrunatny HistAl; jasnobronatny Mącz.

Pierwsze a oraz oba o jasne; -nat- (1) Mącz, -nåt- (1) HistAl.

Fleksja
sg
fNjasnobronatnå
Gjasnobrunåtn(e)j

sg f N jasnobronatnå (1).G jasnobrunåtn(e)j (1).

stp brak, Cn s.v. fiołki brunatne, Linde bez cytatu.

Brunatny o jasnym odcieniu (2): on ptak [...] ſam był wſzyſtek bárwy cżyrwoney álbo iáſno brunathney HistAl L2v; Molochinus, Fárbá ſzárłatowey fárbie podabna [!]/ yáſnobronátna s czerwonym. Mącz 230a.

LW