[zaloguj się]

[JEDNOKOLE sb n

Fleksja

N sg jednokol(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Lekki wózek: Biga Kara vel iednokole Cervus 51v; Woz prozny dáie człá połowicę tego/ co dáie woz náłożony/ á kará álbo iedno kole/ tylko pieniądz. SzczerbSpecSax 49.

Synonim: kara.]

MK