[zaloguj się]

JESION (15) sb m

jesion (11), jesień (2), jasion (1), jesion a. jesień (1); jesion Murm, BartBydg, Calep; jesień Mymer1, ZapWar; jesion : jasion FalZioł (8 : 1).

Teksty nie oznaczają pochyleń (Cn e oraz o jasne).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Fleksja
sg du
N jesion
G jesionu jesieniu
L jesionie, jesienie

sg N jesion (10).G jesionu (2).L jesionie (1) FalZioł, jesienie (1) Calep.du G (cum nm) jesieniu (1) ZapWar 1505 nr 2006.

bot. Fraxinus excelsior L. (Rost); drzewo z rodziny oliwkowatych (Oleaceae); fraxinus Murm, Mymer1, BartBydg, Calep, Cn (15): Iakom ya nyeprzyszeth na ymyenye opacz do lasza yesyonovego a nym porąbyl dw yesyenyv y szesczy olszy ZapWar 1505 nr 2006; Murm 107; Mymer1 20v; BartBydg 60b; Też rany goij ſkorka ieſionu młodego á ſwieżego ſtłukſzy ie cżiſcie/ á przyłoż na ranę cięthą. FalZioł I 53b, I 2c, 53a, b, c, 53d [3 r.], 69d; Cantharis – Chrząſzczik zelony na ieſienie Calep 159b, 434a.

Cf [JESIENINA]

TK