[zaloguj się]

KADUCZNY (1) ai

Fleksja

I sg m kaducznym.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XIXw,

Przymiotnik odkaduk” ‘choroba’; cierpiący na kaduk:

W połączenia szeregowym: Cżyni ſię głuchym/ niemym/ śłepym/ y káducżnym: A on łotrem wierutnym/ y przechyrą ſztucżnym. KlonWor 50.

ZCh