[zaloguj się]

KIEŁBASKA (2) sb f

e prawdopodobnie jasne (tak w kiełbasa); pierwsze a pochylone.

Fleksja
sg pl
A kiełbåskę kiełbåski

sg A kiełbåskę (1).pl A kiełbåski (1).

stp brak, stp nazw os notuje, Cn s.v. kiełbasa, Linde XVIII w.

Dem. odkiełbasa; insitium Cn (2): idź ná Krákowſki rynek/ tám ſie nádziwuieſz/ áno iedná kiełbaſki ſmáży/ druga gzelce przedáie RejZwierc 111v.
W przen (1): DZiewká práłá ná lodu/ więc cżerwone nogi/ Vźrzał ieden/ rzekł iey/ tu ogień w rzyći ſrogi. [...] On iey prośił/ áby mu/ kiełbaſkę vpiekłá. RejFig Aa4v.

KW