[zaloguj się]

KOŁOMAŹ (2) sb f

Fleksja

N sg kołomåź (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Znaczenia
Smar do kół; axungia Mącz, Cn; rotaleum, rotolinium BartBydg; unguen Cn (2): BartBydg 133b; Axungia, Wozową maź Kołomaź. Smołá/ álbo ynſza tłuſtość. Mącz 22b.

Synonim: »wozowa maź«.

MM