[zaloguj się]

KOMORECZKA (1) sb f

Fleksja

A sg k(o)m(o)reczkę.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. odkomorka”; tu prawdopodobnie rodzaj przybudówki służącej za sypialnię: w páłacu ſwoim dał był ná powietrzu záwieśić komorecżkę máłą thák wyſoko/ gdzie áż po drábinie muſiał chodzić/ á tám ſpolne z białągłową ſwoią miewał łoże GórnDworz Gg6v.

Cf KOMORKA