[zaloguj się]

AWACIEM (1) pt

stp, Cn, Linde brak.

Bez wystarczającego kontekstu: Et ecce, avaczyem, a otho BartBydg 243v.

MK