[zaloguj się]

KORALOWY (7) ai

koralowy (5), koralewy (2); koralowy Murm, RejWiz, Mącz, KochSob; koralewy BartBydg; koralowy : koralewy LibMal (1:1).

k- (6), c- (1); -l- (6), -ł- (1).

Oba o jasne, a pochyłone; e prawdopodobnie jasne (tak w -ewy).

Fleksja
pl
N subst korålowé
A subst korålew(e)
L korålowych

pl N subst korålowé (5); -é (1), -(e) (4).A subst korålew(e) (1).L korålowych (1).

stp notuje, Cn s.v. glistnik morski, Linde XVIIXVIII w.

Przymiotnik odkoral”; zrobiony z koralu (7): Tálerze/ łyſzki/ miſy/, wſzytko Kryſztałowe/ Widełki opráwione złotem Koralowe. RejWiz 25.
Wyrażenia: »koralowe pacierze« = różaniec [szyk 2:2] (4): Sacrae coralii, bacculae sunt quibus in numerandis precibus utimur, Eyn korellen pater noster Koralowe paćyerze Murm 121; BartBydg 134b; Item zeznal yſch [...] vkradl 12 lizek ſrebrnich, trzi kubky theſz ſrebrne, paczyerze koralyewe dwoye LibMal 1545/99v, 1545/99v.

»koralowe paciorki« (1): Armilla, Priscianus Brachialia vocat, et ornamenta foeminarum in brachiis, Koralowe paciorky/ álbo/ yákie ynſze vpominky. Mącz 16c.

Przen: Koloru korala (1): Vſtá twoie korałowé: A zęby ſczéré perłowé KochSob 68.

AL