[zaloguj się]

[KRĄŻAĆ vb impf

Fleksja

1 sg praes krążåm.

stp, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w. w innym znaczeniu.

Krążyć, obracać w koło: Krążę/ et krążam/ verto, in gyrum ago, circumeo. Volck Iii2.

Formacje w spółrdzenne cf KRĄŻYĆ.

Cf [KRĄŻANY]]

MK