[zaloguj się]

KRĄŻAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes krążå się.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Owijać się [około czego]: Complectitur vitis suis claviculis quidquid est nacta, Opłáta á krąża ſie około wſzego co yedno może doſtáć. Mącz 304a.

Synonim: wić się.

Formacje w spółrdzenne cf KRĄŻYĆ.

Cf KRĄŻĄCY SIĘ

MB