[zaloguj się]

[KSAMITNY ai

Fleksja

L sg m ksamitn(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odksamitaksamitny; zrobiony z aksamitu:
Wyrażenie: »ksamitny kabat«: Náydzieſz podcżáſz błáżenſtwo w Xámitnem kábaćie Gryzella ..., (Wrocław) 1571, 79.

Cf AKSAMITNY]

MK