[zaloguj się]

KSANTYK (1) sb m

ksantyk a. ksantykus.

Fleksja

G sg ksantyka.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Kwiecień [Xanthicus in Bibliis vocatur Aprilis mensis Mącz 512b]:
Wyrażenie: »miesiąc ksantyk«: Zátym ſię dobrze mieyćie/ Roku ſto cżterdźieſtego oſmego/ mieſiącá Xántyká dniá piętnaſtego [quintadecima die mensis xantici Vulg] BibRadz 2.Mach 11/38; [tym którzy do nas przydą/ áż do dniá trzydźieſtégo mieśiącá Xánthiká (marg) Kwietniá. (‒)/ dáiemy práwicę beſpieczeńſtwá WujBib 2.Mach 11/30].

Synonimy: aprylis, kwiecieńłżykwiat.

MK