[zaloguj się]

ŁŻYKWIAT (2) sb m

a prawdopodobnie jasne (tak w kwiat).

Fleksja

N sg łżykwiat (2).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Czwarty w kolejności miesiąc roku, kwiecień (2): Łżykwiat. Vkazał ſie nam pewnie tento Lżykwiath w dzień Młodzionkow/ ktory wſzytek był mrozny á iaſny/ Takież wſzytek cżały Mieſiącz przimroźny á iaſny będzie. LudWieś Bv.

Synonimy: aprylis, ksantyk, kwiecień.

TK