[zaloguj się]

KWIECIEŃ (113) sb m

kwié- (3), kwie- (3); kwie- Mącz; kwié- : kwie- Oczko (2 : 1), SarnStat (1 : 1). ◊ -ciéń (1) Oczko, -cień (1) Mącz. (Cn oba e pochylone).

Fleksja
sg
N kwiéciéń
G kwiétnia
A kwiéciéń
I kwiétńi(e)m
L kwiétniu

sg N kwiéciéń (12).G kwiétnia (95).A kwiéciéń (l).I kwiétńi(e)m (2).L kwiétniu (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Czwarty miesiąc roku, odpowiednik przełomu pierwszego i drugiego miesiąca w kalendarzu żydowskim; Aprilis Murm, Mącz, Calep, Cn (113): Murm 9; FalZioł V 46v [2 r.]; BibRadz I 4d marg; Goski A7, A7v [2 r.]; Vſtáwił im był [Żydom] Moiżeſz/ áby pirwſzego mieſiącá dniá cżternaſtego/ tho ieſt/ pod pełnią Kwietniá/ báránká pożywáli BielKron 36; WIktor Papież [...] vſtáwił ná Niceńſkim Koncylium/ áby wielkánoc nie inedy byłá święconá iedno w dzyeń niedzyelny ná ſchodzye Kwietniá BielKron 150v, 31, 38v, 147; SienLek 43; LeovPrzep E3v, H3v; RejAp 78v; Awiw mieſiąc/my iy zowiemy kwietniem. BudBib I 49d marg, I 187a marg; SkarJedn 191; Oczko 9v, 22; Calep 85a; Kwiáty [...] Kwiećień w perły ſtroiąc złośći [lege: złoci] one. GrabowSet E2v; LatHar ++2v [2 r.], ++7.

G sg w funkcji okolicznika czasu (12): FalZioł V 118; Swięto iego bywá Kwietniá. BielKron 92; Kwietniá Kwiatki náſtawáią SienLek 43. Cf Wyrażenie.

W połączeniu z określeniem dnia (68): MiechGlab 10; HistAl N5; Dniá oſmego Kwiethniá/ trzeći raz było poſádzenie oycow w Trydenćie BielKron 225, 196v, 197, 207, 228v, 229 [2 r.] (9); dwunaſtégo Kwietniá/ Aequinoctium záwżdy bywáć miáło Oczko 30; O tey pokuśie maſz náukę wyſzſzey/ w trzeći dźień Kwietniá SkarŻyw 584, [282], 290 marg, 297 marg, 304 marg, 307 marg (17); StryjKron 717; WisznTr 6; Dan w Wárſzáwie XIII. dniá Kwietniá. M.D.X.C. GrabowSet A3; LatHar ++7v [17 r.], ++8, 415 marg, 429 marg; KołakCath A2v; WujNT przedm 28; SarnStat 129. Cf Wyrażenie.

Wyrażenie: »miesiąc, księżyc kwiecień« [w tym: G sg w funkcji okolicznika czasu (9); z określeniem dnia (13)] = Aprilis Mącz; mensis Aprilis JanStat [szyk 24 : 5] (20 : 9): to ziele [...] kxiężicza kwietnia roſcie. FalZioł I 36b, I 39c, V46 v [2 r.]; MetrKor 59/77v; Dan wcracowye Czternaſthego dnya Myeſyucza kwyethnya LibLeg 8/26v; KromRozm II x3; KromRozm III P6v; Obległ tedy Tytus Ieruzálem w mieſiącu Kwietniu BielKron 147; Ná oſthátku kſiężycá Kwietwniá [!]/ vmárł Ierzyk Kſiążę Sáſkie BielKron 217, 4v, 215, 218, 238, 419v (10); Mącz 13a; LeovPrzep D2v; SkarŻyw [282], 283 żp; ZapKościer 1584/45, 45v; WerGośc 205; SarnStat 15, 875, 899; VotSzl Ev.

Synonimy: aprylis, ksantyk, łżykwiat.

SAK