[zaloguj się]

APRYLIS (2) sb m

aprylis a. apryl.

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja

G sg apryla (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Kwiecień [apritiskwiecień Murm; aprilis quasi aperilis, quod terram aperiatkwiecień księżyc Mącz 13a; apriliskwiecień Calep; kwiecieńaprilis Cn] (2): Dan wstol cheliowski liatha syedmy thysyanczi cztherdzieſthego syodmego myeſzyancza aprilla oſzmegonaſthego dnya LibLeg 6/160v, 10/98v.

Synonim: ksantykkwiecień, łżykwiat.

TZ