[zaloguj się]

KWIECIEC (1) sb m

Fleksja

N sg kwi(e)ciec.

stp w innym znaczeniu, Cn, Linde brak.

Kwiatek, część będąca końcowym odcinkiem pędów o gęsto skupionych, silnie przeobrażonych liściach, przeważnie barwnychorgan rozmnażania płciowego rośliny: Iáko iáſkier ná łąkáċh iáko liſt Oſowy Pod Ieśień; y rozwity kwiećiec krokoſowy [...] Ták Iſzkáryotowá ogniſta vrodá/ Iák zorzá niezágáſła świećiłá ſię brodá. KlonWor 27.

Cf KWIATEK, [KWIATUSZEK]

AK