[zaloguj się]

KSIĄŻNICA (1) sb f

Fleksja

G sg książnice.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Miejsce przechowywania książek, biblioteka; bibliotheca Cn: Rátay máiąc Páná ſwego/ Mężá w cżytániu pilnego: Tám do iego kśiążnice wſzedł/ Gdzie on záwżdy ſwe kśięgi cżedł. BierEz P4.

Synonimy: biblijoteka, libraryja.

Cf KSIĘGARNIA

WG