[zaloguj się]

KSIĘGARNIA (2) sb f

Fleksja

N sg księgarniå (2).

stp, Cn brak, Linde XIX w.

Biblioteka, gmach lub inne pomieszczenie do przechowywania książek; bibliotheca, libraria Calep (2): Libraria ‒ Librarią, kſiegarnia. Calep 599b, 129b; [Kſięgárnia/ Bibliotheca. Volck Iii3v].

Synonimy cf KSIĄŻNICA.

Cf KSIĄŻNICA

WG