[zaloguj się]

KSIĘGARZ (2) sb m

Fleksja

N sg księgårz (2).

stp notuje, Cn w innym znaczeniu s.v. książnik, Linde XVIII w.

Zajmujący się sprzedażą książek; bibliopola, bibliographus, librarius Calep (2): Bibliographus, librarius ‒ Kſięgarz. Calep 129b, 129b; [Kſięgarz/ Librarius, Bibliopola. Volck Iii3v].

Synonim: biblijopola.

Cf KSIĘŻNIK

WG