[zaloguj się]
KWIETNIK  Cn s.v. zielnik, miesce ziół; Linde XVIII w.