[zaloguj się]

L (18)

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

1. Litera alfabetu na oznaczenie spółgłoski l (duże l jest znakiem dla spółgłosek l i ł) (17): l/ liſzki ſzvkáli po woli. JanNKar G3, B3, G2v, H3v; JanNKarGórn G3v, G4v, Hv; PRZESTROGA okolo tych liter. i/ y/ [...] l m n p s z. JanNKarKoch Gv, F, G2, G3.
Zestawienia: »l barbarum« (o polskim dźwięku ł) (1): L dwoie: iedno Łáćińſkie/ któré tak piſać/ ladaco/ lód/ wilk/ ktokolwiek. Drugie barbarum, któré tak piſać/ kłotka/ łaſkawy/ łakomy. JanNKarKoch F.

»dwoje, dwie ll« (na oznaczenie litery ł) (2 : 1): Pan Górnicki miáſto Polſkiégo ł/ kłádźie dwoie ll/ weſpół. JanNKar Fv; JanNKarGórn Hv [2 r.].

»l z kreską przez poł« (na oznaczenie polskiego dźwięku ł) (1): Otóż mym zdánim, nie źle wedle zwyczáiu dawnégo: l/ łáćińſkié zoſtáwić, á przy tym drugié polſkié z kréſką przez pół ták/ ł JanNKar F.

»l łacińskie« (na oznaczenie polskiego dźwięku l) (2): JanNKar F; JanNKarKoch F cf »l barbarum«, »l z kreską przez poł«.

»l polskie« (na oznaczenie polskiego dźwięku ł) (1): JanNKar F cf »l z kreską przez poł«.

a. Kształt litery l (1): á z lewey ſtrony ſzykowáli lud náprzek y rozćiągnęli iáko rożen álbo literá l BielSpr 21v.
b. Użycie litery l w funkcji porządkującej na oznaczenie układu alfabetycznego w rejestrach oraz w funkcji sygnalizującej marginesy (materiał nie objęty statystyką): MiechGlab **2v; KrowObr [251]; L. Lákome nábycie letnia mgłá/ 14. RejWiz Cc6v; L. Lámech. 3. Lud dźiwny. 8. BielKron Llll; RejZwierc Aaa4v; WujJud Mm4v; L. znáczy Láćinſkie kśięgi. BudNT przedm a6v, przedm a6v; SkarJedn d6v; WujNT przedm 16 [2 r.], Zzzzz4; SarnStat 1309; SkarKaz Ooood.
2. Symbol zastępujący w tekście prawniczym imię własne (1): Tenże będźie powinien/ [...] z kmiećmi w téyże wśi mieſzkáiącémi v Akt Duchownych v Wikáriégo álbo Officiałá L. ná święto Swiętégo M. bliſko przyſzłé ſtánąć SarnStat 1251.

KN