[zaloguj się]

LA (6) int

a jasne.

stp notuje, Cn: lala, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów, błędnie: halala) – XVII (z Cn) – XVIII w.

Okrzyk zachęcający psy do pogoni; vox inarticulata excitantis Cn (6):

Powtórzenie trzykrotne (2): ... dominus Marcus (de Gorzysze, vicarius in Łysakowo) cepit canes concitare contra [...] (mulierem de curia nobilis Iacobi Lyszakowski) alias sczvacz [lege: szczując], dicendo: la la la meretricem, que subtrahit viaticos ZapMaz III T 1/178v; Pewna więc woyná będzye choć nie wyydą wići/ [...] Abowiem ſzalonemu ſnádnie dodáć rády/ Kiedy ſámá myſl ciągnie do burdy do zwády. Nie trzebá tám bárzo długo wołáć/ Iedno pátrzay herapu kiedy odeymowáć. RejWiz 78v.

KN