[zaloguj się]

[LABRUSZCZANY ai

Fleksja

N pl subst labruszczan(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odlabruszki: albo też gdyby groná lábruſzczáne były kielokroć płokáne w winie ktore chceſz mieć rumiáne. Cresc 1571 354 (ekscerpt A. Żurowskiego).]

FP