[zaloguj się]

3. LADA (1) sb f

Fleksja

N sg låda.

stp, Cn, Linde brak.

bot. Cistus ladaniferus L.; roślina z rodziny posłonkowatych (Cistaceae), rosnąca w basenie Morza Śródziemnego, której liście zawierały olejki żywiczne: Lada apellatur herba ex qua ladanum fit in Cypro, Ladanum, Sok z tego ziela Ladá. Mącz 182c.

KN