[zaloguj się]

LAKSOWAĆ (1) vb impf

Pierwsze a pochylone.

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
3 låksuje låksują

praes 3 sg låksuje.[3 pl låksują.]

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Rozluźniać treść żołądka i jelit [laxare Łać śr.] [co]: A tak kapuſta iż ma moc rozpuſzcżaiączą przeto żołądek laxuie to ieſt roztwarza y potrawy w nim będące, wypuſzcżaiąc one wilgoti z niego iedno wychodem drugie przez męcherz GlabGad 13; [[jagody winne] nie laxuią też zbytnie żywotá Cresc 1571 333].

Synonimy: czyścić, purgować, roztwarzać.

Cf LAKSUJĄCY

KN