[zaloguj się]

LANDGRAWSTWO (4) sb n

landgrawstwo (2), landgrastwo (1), langrafstwo (1) BielKron (2 : 1 : 1).

Oba a jasne; o prawdopodobme jasne (tak w -stwo).

Fleksja
sg
N landgrawstwo
A landgrastwo

sg N landgrawstwo (3).A landgrastwo (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: landgrabstwo.

Obszar znajdujący się pod władzą landgrafa (4): W tey źiemi [Hegów] ſláchty nie mało/ Lándgráwſtwo ku Kſięſtwu Rákuſkiemu należy BielKron 286.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy landgrawstwa lub z G nazwy landgrawstwa [w tym: ai (2), G sb (1); określenie + landgrawstwo (2), landgrawstwo + określenie (1)] (3): Háſsyiey wypiſánie/ ktorą dziś zową Háskie Lándgráwſtwo. BielKron 290; Háſſyey Lángráffſtwo. BielKron Kkkk4, 289.

ZZie