[zaloguj się]

LANTFALOWY (1) ai

Fleksja

N sg m l(a)ntf(a)lowy.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odlentwal: pollicitus est facere pelliceam bonam alias lanthphalowy ZapMaz II Ł 7/108.

FP