[zaloguj się]

LANTGRAFOW (8) ai

Pierwsze a jasne. ◊ -graf- (7), -gråf- (1) BielKron (7 : 2); tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg
mN fNlantgrafowa
Alantgrafow Alantgraſowę
pl
N m pers lantgrafowi
A subst lantgrafow(e)

sg m A lantgrafow (1).f N (attrib) lantgrafowa (2).A lantgraſowę (1).pl N m pers lantgrafowi (3).A subst lantgrafow(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: landgrafowa sb.

Przymiotnik dzierżawczy odlantgraf (8): Mauryc ſyn Henryká Sáſkiego Kſiążęćiá/ poiął żonę Agnethę corkę Lántgráfowę. BielKron 218v; [posłowie] ſpráwieni przez liſt Lántgráfow BielKron 225; przedthym Bureńſki woiował kráiny Lántgráfowe nád Fránkfortem BielKron 228; Kryſtyná żoná Lántgrafowá BielKron 230v, 228v, 235, 236v, 237.

W charakterystycznych połączeniach: lantgrafow(-a) corka, kraina, list, siostra, syn (3).

ZZie